Ansökan om plats på skolan

ANSÖKAN OM PLATS PÅ SKOLAN

 

Kontakta rektor Mikael Turulin för vidare upplysningar.

Vi tar även emot under terminens gång om det finns plats

Kontaktuppgifter

 

Rektor: Mikael Turulin

Tel. 08-512 407 94 / 070-227 70 71

turulin@aktiviaskolan.se

Den lilla skolan med de stora resurserna