Om Skolan

OM SKOLAN

Aktiviaskolan har varit etablerad som fristående resursskola sedan 2005 i Vallentuna kommun. Inför höstterminen 2011 flyttade skolan sina lokaler till centrala Vallentuna, skolan utökade samtidigt sin verksamhet till att även innefatta grundsärskola för årskurserna 6-9. Vi tror på:

 

•elevens bästa i fokus,

•ett nära och personligt bemötande,

•trygg och lugn arbetsmiljö,

•engagerade pedagoger och lärare.

 

Vid sidan av våra kompetenta ämneslärare och assistenter är vi tre delägare som arbetar på skolan. Vi har alla såväl utbildning som lång erfarenhet av att arbeta med ungdomar och elever med särskilda behov, både inom skolan och liknade verksamheter.

 

VI ERBJUDER EN SKOLA MED

En strukturerad skolvardag med en undervisning enligt Läroplanen för det Obligatoriska skolväsendet

En undervisning som är anpassad efter det individuella behovet

Undervisning i små grupper, enskilt eller hemundervisning

Ett nära samarbete med vårdnadshavare och uppdragsgivare

Anpassade pedagogiska material och metoder för barn med särskilda behov

Livskunskapsundervisning anpassad efter målgruppen

Ett samarbete med företagare inom närområdet för kortare och längre praktikperioder

Den lilla skolan med de stora resurserna