Startsida

Aktiviaskolan är en liten grund- och grundsärskola med stora resurser för årkurserna 6-9 i centrala Vallentuna

Letar du efter en grund- eller grundsärskola för årskurserna 6-9, som passar just dina önskemål?


Många elever tycker idag att det är svårt att koncentrera sig i skolan, de stör sig på andra elever och på lärare som de inte tycker lyssnar på eller förstår dem. Lärarna på Aktiviaskolan har en lång erfarenhet av att arbeta med elever som har sitt eget sätt att inhämta kunskap på.

Vi är en liten skola med stora resurser som kan erbjuda en lugn arbetsmiljö och det stöd som passar dig.


Välkommen till oss!


Hej


Avslutningen den här terminen kommer att se lite annorlunda ut.

Då vi ej ska samlas i större grupper kommer enheterna sluta olika dagar.


Eken och Björken avslutningen kommer ske onsdagen den 10 juni.

Banvägen torsdagen den 11 juni.


Det kommer då att vara en vanlig skoldag med vanliga tider!

Under den dagen kommer eleverna få fika och rektorn kommer att dela ut betyg under dagen.


Mvh Aktiviaskolan.


Aktiviaskolan följer Vallentuna kommuns och folkhäsomynfighetens riktlinjer när det gäller Coronavirus

Folkhälsomyndigheten har bedömt att risknivån för smittspridning i Stockholmsregionen har ökat, risknivån höjs nu till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. Folkhälsomyndighetens rekommendation är:

Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Detta gäller oavsett om man rest i riskregioner eller inte.

Vallentuna kommun följer fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.


Det innebär att vi uppmanar samtliga barn, elever och medarbetare med luftvägsinfektion, även om symtomen är lindriga att inte komma till skola eller arbete.


Alla medarbetare på våra enheter kommer framöver att ha förhöjd vaksamhet när det gäller barn och elever som kommer till skolan med symtom. Sker det ska de kontakta vårdnadshavare för hämtning om bedömningen är att barnet uppvisar symtom. Elever som normalt går hem själva kommer att skickas hem efter att vårdnadshavare informerats.

Har ni några funderingar kontakta dit barns skolenhet eller kolla den senaste informationen på kommunens hemsida www.vallentuna.se

https://www.vallentuna.se/omsorg-och-hjalp/folkhalsoarbete/coronavirus-covid19/