Ansökan om plats på skolan

ANSÖKAN OM PLATS PÅ SKOLAN


Kontakta rektor Mikael Turulin för vidare upplysningar.

Vi tar även emot under terminens gång om det finns plats

 

Kontaktuppgifter


Rektor: Mikael Turulin

Tel. 070-227 70 71

turulin@aktiviaskolan.se