Kalendarium

Aktiviaskolan är en liten grund- och grundsärskola med stora resurser för årkurserna 6-9 i centrala Vallentuna

Läsåret 2019/2020


Lovdag Fredag 22 maj


Avslutningen den här terminen kommer att se lite annorlunda ut.

Då vi ej ska samlas i större grupper kommer enheterna sluta olika dagar.


Eken och Björken avslutningen kommer ske onsdagen den 10 juni.

Banvägen torsdagen den 11 juni.


Det kommer då att vara en vanlig skoldag med vanliga tider!

Under den dagen kommer eleverna få fika och rektorn kommer att dela ut betyg under dagen.


Skolan börjar igen efter sommaren torsdag den 20/8-2020Kontaktuppgifter:


Banvägen 076-8221744

Adress: Banvägen 27

Eken 073-0344617

Adress: Fornminnesvägen 42

Björken 070-880 52 67

Adress: Fornminnesvägen 36


Sjukanmälan

Går även att skicka sms och lämna meddelande på respektive avdelnings nr.


Administration 08-512 40 794

Rektor: Mikael Turulin 070-2277071

Mail: info@aktiviaskolan.se