Startsida

Aktiviaskolan är en liten grund- och grundsärskola med stora resurser för årkurserna 6-9 i centrala Vallentuna

Letar du efter en grund- eller grundsärskola för årskurserna 6-9, som passar just dina önskemål?


Många elever tycker idag att det är svårt att koncentrera sig i skolan, de stör sig på andra elever och på lärare som de inte tycker lyssnar på eller förstår dem. Lärarna på Aktiviaskolan har en lång erfarenhet av att arbeta med elever som har sitt eget sätt att inhämta kunskap på.

Vi är en liten skola med stora resurser som kan erbjuda en lugn arbetsmiljö och det stöd som passar dig.


Välkommen till oss!


Hej.


Skolan är öppen som vanligt.


Men vi förbereder oss om skolan eventuellt måste stänga med anledning av läget kring Corona-viruset. Det finns fortfarande inget beslut om det. Skulle det komma några nya beslut som påverkar skolan kommer vi kontakta er vårdnadshavare och lägga ut den informationen här på hemsidan.


Om skolan stänger kommer eleverna:

Få hem böcker och material.

Undervisning digitalt.

Möjlighet att låna en skoldator om behov finns.


Det kommer givetvis se lite olika ut för eleverna hur en distansundervisning kommer att se ut. Vi kommer ha kontakt med samtliga elever och vårdnadshavare, därefter planera skolgången utifrån dennes förutsättningar. Detta kan även bli aktuellt vid sjukdom/karantän.


Aktiviaskolan följer Vallentuna kommuns och folkhäsomynfighetens riktlinjer när det gäller Coronavirus

Folkhälsomyndigheten har bedömt att risknivån för smittspridning i Stockholmsregionen har ökat, risknivån höjs nu till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. Folkhälsomyndighetens rekommendation är:

Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Detta gäller oavsett om man rest i riskregioner eller inte.

Vallentuna kommun följer fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.


Det innebär att vi uppmanar samtliga barn, elever och medarbetare med luftvägsinfektion, även om symtomen är lindriga att inte komma till skola eller arbete.


Alla medarbetare på våra enheter kommer framöver att ha förhöjd vaksamhet när det gäller barn och elever som kommer till skolan med symtom. Sker det ska de kontakta vårdnadshavare för hämtning om bedömningen är att barnet uppvisar symtom. Elever som normalt går hem själva kommer att skickas hem efter att vårdnadshavare informerats.

Har ni några funderingar kontakta dit barns skolenhet eller kolla den senaste informationen på kommunens hemsida www.vallentuna.se

https://www.vallentuna.se/omsorg-och-hjalp/folkhalsoarbete/coronavirus-covid19/