Undervisingen

Aktiviaskolan är en liten grund- och grundsärskola med stora resurser för årkurserna 6-9 i centrala Vallentuna


UNDERVISNINGEN:


Undervisningen utgår från de kursplaner som finns för grund- och grundsärskolan och då med utgång från elevens förmåga, behov och förutsättningar. Alla elever undervisas med tydliggörande pedagogik, undervisningen är mycket strukturerad, individanpassad och följer delvis TEACCH-metodiken (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children). Vi på skolan vill dock framhålla dessa kriterier som särskilt viktiga för en lyckad skolgång:


Motivation och uppmuntran


•Visa när du ser att eleven anstränger sig

•Uppmärksamma tillfällen när eleven gör bra saker, som gott beteende, eller arbetsprestation

•Ge beröm ofta, direkt och specifikt med ord och gester


Stimulerande undervisning


•Gör uppgifterna intressanta och spännande

•Ge lön för arbetet eleven utför

•Anpassa förväntningarna efter elevens dagsform

•Multisensorisk inlärning, läsa/lyssna/bilder/film/studiebesök


Tydlig kommunikation


•Instruktioner

•Hjälp vid val

•Regler och överenskommelser


Struktur


•Miljön ska vara inspirerande, men samtidigt lugn och avstressande

•Eleverna har ett eget arbetsrum med sin egen arbetsplats

•Visuella och auditiva anpassningar

•Scheman och dagsscheman efter behov.


Hjälpmedel


•Dator, skriv- och läshjälpmedel

•Hörlurar/hörselskydd

•Tidshjälpmedel

•Anpassade läromedel