Undervisingen

Aktiviaskolan är en liten grund- och anpassad grundskola med stora resurser för årkurserna 6-9 i centrala Vallentuna


UNDERVISNINGEN:


Undervisningen utgår från de kursplaner som finns för grunskolan och anpassade grundskolan och då med utgång från elevens förmåga, behov och förutsättningar. Alla elever undervisas med tydliggörande pedagogik, undervisningen är mycket strukturerad och individanpassad samt att personalen har goda relationer till eleverna.


Motivation och uppmuntran


•Visa när du ser att eleven anstränger sig

•Uppmärksamma tillfällen när eleven gör bra saker, som gott beteende, eller arbetsprestation

•Ge beröm ofta, direkt och specifikt med ord och gester


Stimulerande undervisning


•Gör uppgifterna intressanta och spännande

•Ge återkoppling för arbetet eleven utför

•Anpassa förväntningarna efter elevens dagsform

•Multisensorisk inlärning, läsa/lyssna/bilder/film/studiebesök


Tydlig kommunikation


•Instruktioner

•Hjälp vid val

•Regler och överenskommelser


Struktur


•Miljön ska vara inspirerande, men samtidigt lugn och avstressande

•Eleverna har egen arbetsplats

•Visuella och auditiva anpassningar

•Scheman och dagsscheman efter behov.


Hjälpmedel


•Dator, skriv- och läshjälpmedel

•Hörlurar/hörselskydd

•Tidshjälpmedel

•Anpassade läromedel